บ้านท่าสี แหล่งปีนเขาที่สวยที่สุดในเอเซียโดยความร่วมมือจาก บริษัทร๊อคคลามมิ่ง

บ้านท่าสี ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีมีแหล่งธรรมชาติเป็นดอย(ภูเขา)ยาวเป็นทิวสวยงามมีหน้าผาที่สูงชัน#นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศชอบมาปีนเขาที่นี่มาก#กำลังพัฒนาเป็นแหล่งปีนเขาที่สวยที่สุดในเอเซียโดยความร่วมมือจาก บริษัทร๊อคคลามมิ่ง(CHIANG MAI ROCK CLIMBING ADVENTURES CO.LTD) สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นนักผจญภัยปีนเขา โรยตัว ปั่นจักรยานชมธรรมชาติตามเส้นทาง ก็มานั่งชิล ทานอาหารพื้นบ้าน กาแฟสดจากบนดอยและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของบ้านท่าสี ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกันได้#พิกัดริมถนนเส้นทางลำปาง-งาว-เชียงราย @ อ.แม่เมาะ ลำปาง