บ.ร๊อค คลามมิ่ง ค่ายประตูผา และอำเภอแม่เมาะ สำรวจเส้นทางเตรียมรับการเข้าค่ายกิจกรรมนักเรียนนานาชาติ

บ.ร๊อค คลามมิ่ง ค่ายประตูผา และอำเภอแม่เมาะ

ปีนหน้าผา(ดอยผาก้าน) ท่าสี-จำปุยสำรวจเส้นทางเตรียมรับการเข้าค่ายกิจกรรมนักเรียนนานาชาติร่วม 150 คน กลางเดือน ธค.6